Door bewoners te simuleren een ORAC (OndergRondse Afval Container) te adopteren.

Stimuleren boomspiegels voor hun deur te onderhouden met bijvoorbeeld stokrozen.

     

Twee keer per jaar de heg rond het Grevelingenplantsoen te ontdoen van zwerfvuil.

Mee doen? Trek je handschoenen aan en kom meehelpen op:

Zaterdagochtend 7 maart 2020 om 10:00

en op

Zaterdagochtend 7 november 2020 om 10:00