Door bewoners te simuleren een ORAC (OndergRondse Afval Container) te adopteren.

Stimuleren boomspiegels voor hun deur te onderhouden met bijvoorbeeld stokrozen.

     

Twee keer per jaar de heg rond het Grevelingenplantsoen te ontdoen van zwerfvuil.