Geloven is geen eenzame reis, maar doe je samen met anderen. Op die reis vinden ontmoetingen plaats:

Ontmoeting met God.
Het is fascinerend dat God ons, in Jezus Christus heeft gezocht en gevonden. Er is iemand die om ons geeft.

Ontmoeting met gelovigen.
In de ontmoetingen met de ander versterken we elkaar in het geloof en kijken om naar elkaar.

Ontmoeting met anderen in de wijk, op het werk, tijdens het uitoefenen van hobby’s.
Daarin wordt het leven gedeeld, de interesses getoond en praktische hulp geboden.

De dichteres Nel Benschop heeft ontmoeten verbonden aan een havenlicht, die als een ster schittert op de kruispunten van het leven.

Ontmoeting

Er is een vreugde, die te groot voor woorden,
een uitweg vindt in woordeloos gebed.
Een stroom van dank, die buiten alle boorden,
mijn levensakker onder water zet.
Er is een rust, die niemand kan verstoren,
en een geloof dat geen mens mij ontneemt.
De zekerheid, dat ik bij U mag horen,
dat niets ter wereld mij van U vervreemd.
Er is een haven, waar ik in kan landen,
een schuilplaats, waar ik voor de stormen vlucht.
Een havenlicht, dat fel blijft branden,
een ster, die schittert aan een zwarte lucht.
Want Gij staat aan elk kruispunt van mijn leven,
Gij kent mijn zorgen, voor ik ze U zeg.
Ik weet mij door Uw engelen omgeven,
en kom U tegen, Heer, op elke weg.

Nel Benschop