Bijbellezen mannen


27 september 2023

Bijbelleesuurtje voor mannen. We komen om de drie weken bij elkaar om een stuk uit de Bijbel te lezen zoals het evangelie naar Johannes of een onderwerp zoals het leven van Jozef. In deze corona tijd komen we gedeeltelijk bij elkaar en gedeeltelijk doen we mee via een Zoom verbinding. We volgen daarin de richtlijnen van het RIVM.

Volledige kalender bekijken