Wij geloven in de liefde van God
Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde het hart van de Vader laten zien in zijn liefde voor alle mensen.

Deze Jezus. een mens die naar deze wereld kwam om ons te ontmoeten en te laten zien dat God beter is, dichterbij is en meer betrokken bij ons leven dan we denken, of dan we soms voelen.

De zoon van God die stierf; niet als toevallige gebeurtenis, maar om herstel te geven van onze relatie met God.

Die opstond uit de dood om ons allen te laten zien dat God ook ons een nieuw leven; een nieuwe begin met Hem wil geven!

Wij verlangen ernaar om deze liefde te ervaren en uit te delen. We geloven dat door Gods liefde mensen een nieuwe schepping worden.