Wij geloven in een hemel en een aarde.
Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde iets van het hemelse laten zien in zijn liefde voor alle mensen.

Deze Jezus. een mens die naar deze wereld kwam om ons te ontmoeten en te laten zien dat God beter is, dichterbij is, meer betrokken bij ons leven is dan we denken, of we soms voelen.

De zoon van God, Jezus stierf niet als toevallige gebeurtenis, maar om herstel te geven van onze relatie met God.

Die Jezus stond op uit de dood om ons allen te laten zien dat God ook ons een nieuw leven geeft. Wat weer een nieuwe begin met Hem is (zie betekenis Pasen hieronder)!

Wij verlangen ernaar om deze liefde te ervaren en uit te delen. We geloven dat door Jezus liefde mensen een nieuwe schepping worden.

Betekenis van Pasen
Pasen is voor de christenen het feest van nieuw leven door Jezus opstandig uit de dood. Net als zaadjes van een bloem in het najaar, kleurloos en verdroogd, als dood op de grond vallen. In het voorjaar komen deze zaden tot leven om zich als een prachtige bloem te laten zien aan alle mensen. De opstanding is een teken van hoop voor de gelovigen. Omdat de dood van jou en mij niet het laatste woord hebben. Jezus heeft het laatste woord en hij toont zichzelf na zijn opstanding aan zijn vrienden . Toont zich om, net als die bloem in het voorjaar, vreugde te geven. Jezus leeft en wij mogen nu leven en straks in zijn nieuwe wereld.