Wij geloven in een hemel en een aarde.
Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde iets van het hemelse laten zien in zijn liefde voor alle mensen.

Deze Jezus. een mens die naar deze wereld kwam om ons te ontmoeten en te laten zien dat God beter is, dichterbij is, meer betrokken bij ons leven is dan we denken, of we soms voelen.

De zoon van God, Jezus stierf niet als toevallige gebeurtenis, maar om herstel te geven van onze relatie met God.

Die Jezus stond op uit de dood om ons allen te laten zien dat God ook ons een nieuw leven geeft. Wat een nieuwe begin met Hem is!

Wij verlangen ernaar om deze liefde te ervaren en uit te delen. We geloven dat door Jezus liefde mensen een nieuwe schepping worden.