Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrie T: 06 162 11 057
Of mailen naar  info@havenlicht.nl 

U kunt ons financieel steunen!
IBAN: NL06 INGB 0009 4360 72 t.n.v. NGK De Havenkerk Den Haag-centrum o.v.v. Gift Havenlicht

Giften aan de Havenkerk zijn aftrekbaar voor de belasting (ANBI)