Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Roel & Gerrie de Wilde
tel: 070-4153027
WhatsApp: 0619800406

email: info@havenlicht.nl

U kunt ons financieel steunen via:
IBAN: NL06 INGB 0009 4360 72
t.n.v. NGK De Havenkerk Den Haag-centrum
o.v.v. Gift Havenlicht

Giften aan de Havenkerk zijn aftrekbaar voor de belasting (ANBI)