De Alpha cursus bestaat uit tien interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over de basis van het christelijke geloof. Het is gratis, gezellig en zonder gedoe.

Gaat weer beginnen in het najaar

Onderwerpen:

Wie is Jezus?
Waarom stierf Jezus?
 *Hoe kun je geloven?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Bidden waarom en hoe?
*Hoe het kwade weerstaan? 
Wie/wat/hoe is de Heilige Geest?
Hoe leidt God ons?
 *Waarom en hoe vertel ik het anderen? 
Hoe zit het met de kerk?
* gastspreker

Programma per dag:

  • 18:00 inloop
  • 18:30 eten met elkaar
  • 19:00 inleiding onderwerp en bespreken in kleine groepen
  • 21:00 einde