De coronamaatregelen zijn ‘versoepeld’ en maar hopen dat het goed gaat. Ondertussen worden de zieken verpleegd en werkt het zorgpersoneel hard door. Daan en Paba vertellen wat recht doet aan het zorgpersoneel!

Even praktisch helpen helpt!