Welkom op de website van Buurtkerk Havenlicht. We hopen dat je enthousiast wordt over het geloof.

Heb je belangstelling voor Havenlicht? Kijk rustig rond op onze website.

10 Oktober 2022 start er weer een Alpha cursus (over het christelijke geloof), schrijf je alvast in via info@havenlicht.nl

Vaste buurtkerk activiteiten:
– Havenlicht op Zondag, bijeenkomsten op de 2e en 4e zondagen van de maand;
– Activiteiten rond de christelijken feestdagen;
– Bijbelleesgroepen, om de drie weken;
– Gebedsbijeenkomsten, een keer per maand;
– Zwerfvuil, opruimen in de heg, rond het Grevelingenplantsoen;
– Alpha cursus, een keer per jaar.
Klik op het tabblad Agenda voor de data en tijden.

Onze pijlers

Geloof
Ontmoetingen
Schepping / natuur