Welkom op de website van Buurtkerk Havenlicht. We hopen dat je enthousiast wordt over het geloof.

Heb je belangstelling voor Havenlicht? Kijk rustig rond op onze website.

Vaste buurtkerk activiteiten:
– Bijeenkomsten van Havenlicht op Zondag, op de 2e en 4e zondagen van de maand;
– Aandacht voor christelijken feestdagen;
– Bijbelleesgroepen, om de drie weken;
– Gebedsbijeenkomsten, een keer per maand;
– Zwerfvuil opruimen in de heg, rond het Grevelingenplantsoen;
– Alpha cursus, een keer per jaar.
Klik op het tabblad Agenda voor de data en tijden.

Onze pijlers

Geloof
Ontmoetingen
Schepping / natuur

Recente samenwerking: