Welkom op de website van Buurtkerk Havenlicht. We hopen dat je enthousiast wordt over het geloof.

Heb je belangstelling voor Havenlicht? Kijk rustig rond op onze website.

Vaste buurtkerk activiteiten:
– Havenlicht op Zondag, bijeenkomsten op de 2e en 4e zondagen van de maand
– Christelijke feestdagen, activiteiten
– Bijbelleesgroepen, om de drie weken
– Gebedsbijeenkomsten, een keer per maand
– Zwervuil, opruimen in de heg, rond het Grevelingenplantsoen
– Alpha cursus, een keer per jaar
Klik op het tabblad Agenda voor de data en tijden.

Onze pijlers

Geloof
Ontmoetingen
Schepping / natuur